Kroatiskt

Kroatiska köket är den matkultur och de mattraditioner som finns i Kroatien och omfattar en rad kroatiska rätter och traditioner runt mat och dryck.

 

Det kroatiska köket är heterogent och varje region har egna kulinariska traditioner. Kroatien är på grund av detta känt som regionernas kök.

 

De regionala skillnaderna i urvalet av livsmedel och matlagningsmetoder är mest noterbara mellan inlandet och den Adriatiska kusten. Flera av de lokala varianterna går dock att finna i hela landet.

 

Det traditionella kroatiska kökets huvudsakliga influenser kommer från Österrike, Ungern, Italien och sydöstra Europa.

Annons